Cito groep 3 overzicht voor ouders

Cito-toets groep 3: overzicht voor ouders

Als je kinderen in groep 3 hebt, maken zij twee keer per jaar de Cito-toets. Wat houden die Cito-toetsen nu precies in en waar dienen ze voor? Je leest het in dit handige overzicht, speciaal voor ouders met kinderen in groep 3.

Lees snel verder. In dit artikel informeer ik je over de Cito Leerling in Beeld van groep 3 en andere toetsen die de basisschool afneemt om kinderen in beeld te houden.

Wat zijn Cito-toetsen?

De Cito-toetsen zijn op maat gemaakte toetsen voor het basisonderwijs. Elke leerling die de Cito-toets groep 3 maakt, maakt in feite dezelfde toets. Deze toets is breed en toetst de volgende vakken:

 • Rekenen
 • Taal en spelling
 • Technisch lezen

Zowel de Cito-toetsen als de Leerling in Beeld-toetsen (LIB) worden twee keer per jaar afgenomen. De eerste afname is medio en vindt plaats in januari. De tweede afname is eind en vindt plaats in juni. Dat refereert naar het moment in het schooljaar waarop de toetsen worden afgenomen.

De toetsen van Cito zijn iets anders dan de methodetoetsen. Die worden als afronding van een stukje methode gebruikt. Stel dat je kind in groep 3 heeft leren optellen en aftrekken, dan wordt dit na een paar weken getoetst.

Cito toetst wat dat betreft veel breder en kijkt naar de lesstof over een half jaar onderwijs. De Cito-toetsen en LIB-toetsen gaan dus verder terug in de tijd. Het is goed om dat als ouder te weten.

Waarom Cito-toetsen?

Er is veel onduidelijkheid over de afname van Cito-toetsen. Sterker nog: er is de nodige tegenstand. De reden dat de Cito-toetsen er zijn is simpel: de ontwikkeling van een leerling volgen op een onafhankelijke manier tot en met groep 8.

Methodetoetsen zijn daarvoor niet geschikt, want die toetsen slechts de stof die net behandeld is. De Cito-toetsen zijn landelijk en toetsen het gehele curriculum, gebaseerd op wat kinderen tot dan toe zouden moeten kennen en weten.

Ook de afname is om die manier twee keer per jaar: zo is er een duidelijke beginsituatie (de E-toets van groep 3 is het begin voor groep 4) en een duidelijke tussenevaluatie. De leerkracht kan dan kijken of leerlingen en de hele groep op de goede weg zijn. Zo niet, dan is aanpassing mogelijk.

Inhoud

In groep 3 leren kinderen heel veel. Ze starten met het leren lezen, schrijven en rekenen. Dat zijn belangrijke vakken, die de nodige voorbereiding vergen. Om te voorkomen dat kinderen vroegtijdig uitvallen, wordt er regelmatig een toets afgenomen.

Wat komt er dan aan bod op die toetsen? Bekijk het in het overzicht, op vakgebied, hieronder.

Rekenen

 • Rekenen tot 10 (optellen en aftrekken)
 • Rekenen over de 10 (optellen en aftrekken), met en zonder tientaloverschrijding
 • Getalbegrip (waarde van een getal ten opzichte van de getallenlijn)
 • Rekenen met tijd en geld (beginnend)

Taal

 • Spellen van categoriewoorden (korte woorden met medeklinker, klinker, medeklinker)
 • Spellen van lastigere categoriewoorden (meer tekens)

Lezen

 • AVI-toets (om niveau te bepalen)
 • DMT-toets (lezen op snelheid)
 • Begrijpend lezen (en luisteren) – afhankelijk van waar in het jaar wordt gekeken wat een kind op dit gebied beheerst.

Help je kind in groep 3

Wil jij je kind goed helpen in groep 3? Dan is het belangrijk om veel te lezen. Je kind zet op dat gebied grote stappen en die kun jij ondersteunen door te zorgen voor veel leesmateriaal, zoals boeken. Samen lezen, voorlezen en praten over boeken kan ook enorm helpen om het lezen te bevorderen. Ook voor het begrijpend lezen en luisteren is dit goed.

Wil je je kind nog meer helpen? Ga dan in gesprek met de leerkracht, vraag waar je kind hulp bij kan gebruiken en bied deze hulp.

Wat veel ouders bovendien doen, is hun kind voorbereiden op de Cito-toetsen van groep 3. Meer daarover lees je in de volgende alinea’s.

Cito-toets groep 3 oefenen

Wil jij als ouder de Cito-toets groep 3 oefenen met je kind? Dan kun je daar een aantal redenen voor hebben, bijvoorbeeld:

 • Je kind is achter gaan lopen op de lesstof (er is sprake van een uitval op een bepaald vak of meerdere vakken);
 • Je wil voorkomen dat je kind een achterstand oploopt en onderhoudt door de Cito te oefenen de lesstof;
 • Je wil zeker weten dat je kind de beste kant van zijn leren laat zien op de Cito van groep 3 en oefent om die reden.

Waar je niet voor moet oefenen is om de resultaten te beïnvloeden. Door te oefenen kan je kind weliswaar hoger scoren, maar dan moet het die scores ook onderhouden de rest van het schooljaar.

Cito-toets groep 3 oefenboeken

Goede oefenboeken

Om de Cito en LIB te oefenen, moet je beschikken over goede oefenboeken. Er zijn heel wat oefenboeken en websites te vinden, maar over de oefenboeken van Bureau Bijles ben ik zelf het meest te spreken. Dit zijn de enige oefenboeken in Nederland die ook echt voorbereiden op de belangrijkste toetsen. Boeken zonder poespas, die doen wat ze zeggen: voorbereiden op Cito-toetsen (maar ook prima geschikt voor de IEP-toets, Route 8 en methodetoetsen).

Oefenboek voor groep 3

Er is een specifiek oefenboek voor groep 3. Het bestaat uit twee delen, namelijk het deel dat voorbereidt op de Cito van groep 3 midden en het deel dat voorbereid top de Cito van groep 3 eind. Je kan ook direct de combinatie kopen (dat scheelt het nodige geld als je ze toch allebei wil hebben). De oefenboeken zijn dik, bevatten meer dan voldoende lesstof die ook nog eens goed aansluit bij de stof die op school behandeld wordt. De oefenboeken kunnen gebruikt worden ongeacht welke methode de school hanteert, want ze bootsen de Cito en LIB-stof volledig na.

Wat ik zelf een groot voordeel vind is de grote hoeveelheid opgaven. Wat nu niet helemaal goed gaat, kun je later nog eens doen, maar dan wel met compleet andere sommen en teksten. Kinderen die fouten maken, kunnen die herstellen en goed inoefenen.

Wie het oefenboek wil bestellen op boekenbestellen.nl kan ook direct de vele positieve reviews lezen. Ik heb er hieronder een aantal verzameld.

Reviews cito groep 3

Aan de slag met de Cito voor groep 3

Wil jij de oefenboeken voor groep 3 kopen? Ze zijn zowel digitaal als online beschikbaar. Klik op de link in de tabel hieronder om naar de goede oefenboeken te gaan.