Signaalwoorden bij begrijpend lezen

Wat zijn signaalwoorden en waarom moet je ze kennen?

Signaalwoorden lijken een ondergeschoven kindje te zijn in het basisonderwijs. Zelden kom ik op een school waar de leerkracht met nadruk de signaalwoorden in een tekst benoemt. En dat is jammer, want signaalwoorden herkennen is een belangrijke vaardigheid bij het leren lezen en het vertalen van letters naar begrip. Wat zijn die signaalwoorden nu precies, […]