Cito groep 6 overzicht voor ouders

Cito-toets groep 6: overzicht voor ouders

In groep 6 wordt twee keer per jaar een toets afgenomen van Cito, Leerling in Beeld, IEP of een andere aanbieder. Dit zijn belangrijke toetsen, die volgen op de toetsen van groep 5. Ben jij ouder van een kind in groep 6 en benieuwd waar die toetsen voor zijn? Ik zet het in dit overzicht voor je op een rijtje. Laat je dus informeren over Cito-toetsen en het leerlingvolgsysteem in groep 6.

Wat zijn Cito-toetsen?

In het basisonderwijs worden twee typen toetsen afgenomen: methodetoetsen en Cito-toetsen. De Cito-toetsen kunnen ook anders heten: IEP, Leerling in Beeld, Route 8 en mogelijk nog wel meer. Het zijn belangrijke toetsen, die bedoeld zijn om de tussenstand op te maken. Dat gebeurt hoofdzakelijk voor deze drie vakken:

 • Spelling en grammatica
 • Rekenen
 • Begrijpend lezen

Zoals gezegd heten deze toetsen vaak Cito-toetsen, omdat Cito lange tijd de bekendste en belangrijkste aanbieder van deze toetsen is geweest. Tegenwoordig worden de toetsen ook door andere partijen aangeboden. Wel is het belangrijk om te beseffen dat er een groot verschil is met methodetoetsen.

Methodetoetsen horen bij een methode en worden gebruikt om de lesstof te toetsen nadat er intensief les is gegeven. Methodetoetsen maken doorgaans geen verschil voor een schooladvies in groep 8. Deze worden enkel gebruikt om te peilen in hoeverre een kind de aangeboden lesstof goed begrepen heeft.

Afnamemomenten

De toetsen van het leerlingvolgsysteem, zoals Cito, Leerling in Beeld, IEP en Route 8 worden per jaar twee keer afgenomen: januari (M6), juni (E6).  

Waarom Cito-toetsen?

Cito-toetsen zijn onafhankelijke toetsen die over de lange termijn vaardigheden in kaart brengen. Bovendien zijn Cito-toetsen gekoppeld aan kerndoelen. Omdat Cito en andere aanbieders, de toetsen door het hele land aanbieden, is ook altijd goed te bepalen wat een gemiddelde is op landelijk niveau. Dit levert een hoop gegevens op die scholen kunnen gebruiken om de toetsen te analyseren en het onderwijs voor de volgende periode te bepalen.

Cito-toetsen hebben altijd een uitslag. Die uitslag wordt gebruikt om naar je kind te kijken. Wat kan het al en wat is nog moeilijk? Op basis van die antwoorden wordt een plan opgesteld door de leerkracht, om tot beter onderwijs te komen. De leerkracht gebruikt de scores van deze toetsen zowel op individueel niveau als voor de hele groep.

Cito-toets groep 6 oefenboeken

Inhoud

Er wordt in groep 6 vooral op begrijpend lezen gefocust, omdat dit belangrijker is in de bovenbouw en het middelbaar onderwijs. Ook komen er complexere rekenopgaven aan bod. Zinsontleding en grammatica worden bij spelling verder uitgebreid. Ik geef in het overzicht hieronder per vakgebied een paar voorbeelden van wat er zoal voorbij komt op de Cito-toetsen.

Rekenen

 • Rekenen tot en met 10.000 (optellen en aftrekken; vermenigvuldigen en delen)
 • Kolomsgewijs optellen en aftrekken
 • Rekenen met tijd en geld
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Rekenen met maten en gewichten

Taal en spelling

 • Spellen van werkwoorden
 • Spellen van niet-werkwoorden (categoriewoorden)
 • Zinsontleding en grammatica

Lezen

 • Begrijpend lezen

Help je kind in groep 6

Wil jij je kind in groep 6 helpen? Dan is het goed om te weten dat rekenen en begrijpend lezen de belangrijkste vakken zijn. Hier worden ook de meeste nieuwe zaken aangeleerd, zoals signaalwoorden, verwijswoorden (begrijpend lezen) en rekenen met het metrieke stelsel (rekenen). Zorg voor genoeg kennis van deze vakken en help je kind met oefenen. Herhalen is een zinvolle bezigheid, omdat herhaling ervoor zorgt dat nieuwe vaardigheden en strategieën geautomatiseerd worden.

Als je je kind goed wil helpen, kan het zinvol zijn met de leerkracht in gesprek te gaan. Die weet wat je kind moeilijk vindt.

Cito-toets groep 6 oefenen

Specifiek de Cito-toets groep 6 oefenen? Veel ouders kiezen ervoor om dit te doen. Ze doen dat om de meest uiteenlopende redenen, zoals:

 • Een achterstand verhelpen;
 • Verdere uitval voorkomen;
 • Er staan onbevoegde leerkrachten voor de klas door het lerarentekort;
 • Er staan geen leerkrachten voor de klas door het lerarentekort;
 • Deze ouders willen de controle in eigen hand houden;
 • De kinderen zijn erg onzeker en worden zekerder door te oefenen.

Het is belangrijk om te weten waarom je de Cito-toets wil oefenen. Wanneer je het oefenen thuis wil gaan doen, is het van belang om een goede Citotrainer voor groep 6 aan te schaffen.

Goede oefenboeken voor groep 6

Een goede Citotrainer is helaas niet makkelijk te vinden, want op internet is veel onzinnig en zelfs verkeerd materiaal te vinden. Ik raad om te beginnen alle online lesprogramma’s af, die op spelenderwijs voorbereiden op Cito-toetsen. Ze kunnen wellicht helpen om te automatiseren, maar schieten ernstig tekort als het op Cito-toetsen aankomt.

Een aanrader is het oefenboek “Cito-toets Groep 6 Oefenen” van Bureau Bijles. Ik gebruik deze reeks boeken ook in mijn eigen praktijk en haal er ieder jaar weer goede resultaten mee. De boeken zijn ook particulier aan te schaffen. In de oefenboeken komen alle vakken aan bod, alle vaardigheden en strategieën die kinderen moeten kennen. Je weet dus zeker dat je met het doornemen van dit oefenboek aan alle voorwaarden voldoet om de Cito-toets van groep 6 goed te laten maken door je kind.

Om te laten zien dat ik niet de enige ben die deze boeken gebruikt, heb ik hieronder wat opmerkingen van gebruikers geplaatst. Meer ervaringen lees je op de website boekenbestellen.nl. Je kan hier ook het fysieke boek bestellen.

Ervaringen Cito-toets groep 6 oefenen

Aan de slag met de Cito voor groep 6

Wil jij de oefenboeken voor groep 6 gebruiken? Ze zijn zowel fysiek als online beschikbaar. Klik op de link in de tabel hieronder om naar de goede oefenboeken te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *