Cito groep 7 overzicht voor ouders

Cito-toets groep 7: overzicht voor ouders

Zodra een kind in groep 7 van de basisschool zit, begint een belangrijke fase. De Cito-toetsen, Leerling in Beeld, IEP-toets of lvs-toetsen van een andere aanbieder, spelen een rol bij het schooladvies voor de middelbare school. Ben jij benieuwd naar de Cito-toetsen in groep 7 en welke rol die spelen bij het schooladvies in groep 8? Lees dan snel verder, want in dit overzicht zet ik alles voor je op een rijtje. De Cito-toetsen van groep 7 gaan verder waar de Cito-toetsen in groep 6 zijn gebleven.

Wat zijn Cito-toetsen?

Ik hanteer nog steeds de term Cito-toetsen, ook al worden ze tegenwoordig anders genoemd: Leerling in Beeld, IEP, Route 8 en gerust nog een aantal namen die ik (nog) niet ken. Het idee is echter hetzelfde: in het basisonderwijs worden de prestaties van kinderen gevolgd en in kaart gebracht door middel van Cito-toetsen. Dat gebeurt om de ontwikkeling in beeld te brengen en plannen voor de toekomst te maken. Cito-toetsen kijken naar de belangrijkste drie vakken in groep 7, namelijk:

 • Rekenen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling en grammatica

Cito-toetsen (of lvs-toetsen) zijn anders dan methodetoetsen. De methodetoetsen worden bij een methode gebruikt, nadat de lesstof behandeld is. Ze toetsen niet op landelijk niveau en hebben geen gevolgen voor de schooladviezen in grep 8. Cito-toetsen hebben dat wel, maar zorgen ook voor een duidelijker en completer beeld van de vaardigheden en strategieën die kinderen in groep 7 beheersen.

Afnamemomenten

De Cito-toets wordt ook in groep 7 twee keer per jaar afgenomen, doorgaans gespreid over enkele dagen en weken. De M7-toets is in januari, de E7-toets is in juni.

Waarom Cito-toetsen?

De Cito-toetsen zijn onafhankelijk van welke methode dan ook. Ze toetsen dus de vaardigheden zonder dat er commerciële belangen van een uitgeverij bij komen kijken. Scholen zijn verplicht om de ontwikkeling van kinderen inzichtelijk te maken en dit is heel goed te doen door middel van Cito-toetsen. De Cito-toetsen bekijken resultaten op landelijk niveau. Zo is er door het hele land een duidelijk beeld van het niveau van het onderwijs te schetsen en kan er ook op regionaal en schoolniveau worden ingegrepen.

De uitslag van een Cito-toets wordt op school gebruikt om te kijken naar wat een kind kan en nog moet leren. Vaak worden de Cito-scores met ouders gedeeld. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van Romeinse cijfers. Grofweg kun je de volgende verdeling voor niveaus aanhouden:

 • Overwegend I-scores: vwo
 • Overwegend II-scores: havo
 • Overwegend III-scores: vmbo tl
 • Overwegend IV-scores: vmbo-kader en/ of basis
 • Overwegend V-scores: vmbo-basis of praktijkonderwijs

Inhoud

Groep 7 richt zich voornamelijk op rekenen en begrijpend lezen. Begrijpend lezen is erg belangrijk, want studerend lezen is een vak dat in groep 8 wordt aangeleerd voor de brugklas. De rekenopgaven worden complexer. Bij spelling wordt nu ook aan zinsontleding en grammatica gewerkt. In het volgende overzicht geef ik per vakgebied een paar voorbeelden van wat getoetst wordt op de Cito-toetsen van groep 7.

Cito-toets groep 7 oefenboek

Rekenen

 • Optellen en aftrekken tot en met 100.000
 • Vermenigvuldigen en delen tot en met 100.000 en erover
 • Kolomsgewijs en cijferend rekenen
 • Rekenen met tijd
 • Rekenen met geld
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Rekenen met breuken, procenten en kommagetallen
 • Rekenen met verhoudingstabellen/ verhoudingen
 • Rekenen met het metrieke stelsel voor lengte, oppervlakte en inhoud

Taal en spelling

 • Spellen van categoriewoorden (niet-werkwoorden)
 • Spelen van werkwoorden
 • Grammatica
 • Zinsontleding

Lezen

 • Begrijpend lezen

Help je kind in groep 7

Zit jouw kind in groep 7 en wil je graag helpen bij het schoolwerk? Focus dan op een stukje rekenen en begrijpend lezen, maar ook op plannen en processen. Kinderen in groep 7 moeten het zelf kunnen en daar kun je als ouder natuurlijk veel invloed op uitoefenen. Wat rekenen betreft is het handig om de verhoudingstabel goed aan te leren, daar die terugkomt in tal van bewerkingen (breuken, procenten, metrieke stelsel). Kinderen ervaren dit als erg lastig, maar het kan ook erg helpend zijn als kinderen dit kunnen. Wat ook belangrijk is, is het aanleren van het metrieke stelsel.

Cito-toets groep 7 oefenen

Wil jij specifiek voor de Cito-toets groep 7 oefenen met je kind? Je bent lang niet de enige. Steeds meer ouders zoeken naar hulp bij de Cito-toetsen, omdat:

 • Hun kinderen een achterstand hebben;
 • Ze bang zijn voor uitval;
 • Er een lerarentekort is en de school weinig leerkrachten tot haar beschikking heeft;
 • Er hiaten in het onderwijs zijn (door bijvoorbeeld die lerarentekorten)
 • Het schooladvies dichterbij komt;
 • Ouders willen dat kinderen het beste van zichzelf laten zien.

Als jij de Cito-toets van groep 7 met je kind wil oefenen is het goed om te weten dat dit geen dagtaak is. Een minuut of vijftien en dat twee tot drie keer per week is, met het juiste materiaal, al meer dan genoeg.

Goede oefenboeken voor groep 7

Het is wel belangrijk dat je dan gebruik maakt van goede oefenboeken. En met oefenboeken adviseer ik ook echt oefenboeken en geen digitale programma’s waarbij kinderen muntjes kunnen verdienen om zo spelletjes vrij te spelen. Het beste helpt om de setting van de toets na te bootsen met een oefenboek dat dit ook doet.

In mijn praktijk gebruik ik al jaren het materiaal van Bureau Bijles en zo ook het oefenboek “Cito-toets Groep 7 Oefenen”. Dit oefenboek bevat voor mij alles wat een goede Citotrainer moet hebben: alle vakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en woordenschat) komen aan bod. Kinderen kunnen optimaal oefenen met een paar minuten per keer en groeien door de fouten die ze maken en de opgaven die ze goed hebben.

Ik ontvang in mijn praktijk jaarlijks meerdere kinderen in groep 7 en het is me steeds weer gelukt de resultaten te verbeteren, door de focus op het juiste te leggen. Groot voordeel voor jou als ouder: je hoeft geen dure bijlesdocent in te schakelen, maar kan dit heel goed zelf. Koop het boek en je kind kan er zelf mee aan de slag.

Hieronder heb ik enkele recensies van het boek geplaatst, omdat je anders misschien het idee krijgt dat ik er een belang bij heb hier positief over te zijn. Meer recensies kun je altijd terugvinden op boekenbestellen.nl, de website waar je het boek kunt kopen.

Cito toets groep 7 ervaringen

Aan de slag met de Cito voor groep 7

Wil jij het oefenboek voor groep 7 kopen? Hieronder zet ik nog even alle specificaties op een rij.

 • Cito-toets groep 7 deel 1 en 2
 • Bedoeld voor alle toetsen van groep 7.
 • Meest uitgebreide Citotrainer.
 • Ontwikkeld door leerkrachten.
 • Voor M7 en E7
 • €147 / fysiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *